Puławy-Kazimierz-Nałęczów
Ruiny zamku w Bochotnicy Ruiny zamku w Bochotnicy https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Ruiny_zamku_w_Bochotnicy.jpg; Autor:Misiek107

Rycerski zamek w Bochotnicy

By PW
Opublikowano 2017-02-14

Najprawdopodobniej pierwsza murowana budowla powstała tutaj jeszcze w XIII wieku. Odkryto bowiem w czasie badan archeologicznych warstwę łamanego kamienia, będąca zapewne śladem prowadzonych prac budowlanych, lezącą pod warstwą datowaną na wiek XIV. Niewykluczone, że przed tą XIII wieczną budowlą kamienną istniała  jeszcze wcześniej budowla drewniano - ziemna - nie natrafiono jednak na żadne jej ślady.

 

Pierwszą budowlą, o której można mówić z pewnością, była murowana warownia zbudowana około połowy XIV wieku, (nie jest wymieniona w najstarszym źródle, które opisuje Bochotnicę w roku 1317; warownię wymienia źródło z roku 1368)

Zamek zbudowano z kamienia (wydobytego zapewne w pobliskich kamieniołomach Bochotnicy), na planie zbliżonym do trapezu, o zaokrąglonych narożach. Nie zbudowano wieży a jedyny budynek mieszkalny przylegał do muru obwodowego po północnej stronie. Zamek otoczono suchą fosą (dziś w dużej części zniszczoną przez działającą stuleciami erozję.

Zamek został gruntownie przebudowany pod koniec XV wieku, lub, co bardziej prawdopodobne, w początkach XVI wieku. Powstał wtedy budynek południowy a w narożu południowo-wschodnim zbudowano nowa bramę. To właśnie ściany zbudowanego wówczas południowego budynku możemy dziś oglądać jako ostatnie pozostałości zamku. Tak uważa Ewa Różycka ("Zamek w Bochotnicy") kierowniczka prac archeologicznych 1964-65 (jednych jak dotąd). Zgadza się z nią Agnieszka Stachyra ("Rycerski zamek w Bochotnicy" w Zamki Lubelszczyzny w źródłach archeologicznych, Lublin 2015), która przytacza też przeciwna (błędną jej zdaniem) opinię Wojciecha Brochwicza-Lewińskiego, Tadeusza Kulasa, Andrzeja Omasty i Jacka Turanta (http://wkazimierzudolnym.pl/bochotnica-zamek-ktory-zjechal-ze-skarpy.html). Czterej autorzy, analizując XIX-wieczne rysunki, doszli do wniosku, że pozostała do dziś ściana jest maleńką resztką budowli - a prawie cały zamek, który był znacznie większy niż się powszechnie przyjmuje, runął w dół doliny Bochotnicy w ciągu XIX wieku w wyniku procesów erozyjnych i osunięć ziemi.

Tak czy inaczej zamek, który zaczął popadać w ruinę już w końcówce XVI wieku, nigdy się z tego stanu już nie podniósł. Co gorsza, pozostałe do dziś resztki ruin są  bardzo złym stanie i wymagają jak najszybszego zabezpieczenia