Roztocze

Obrocz

Opublikowano 2018-11-08

Obrocz to roztoczańska wioska, położona nad Wieprzem, tuż powyżej  Zwierzyńca, granicząca z tym miastem i będąca prawie jego wschodnim  przedmieściem. Obrocz zajmuje północną część sporej polany wyciętej z otaczającego  miejscowość praktycznie ze wszystkich stron Roztoczańskiego Parku  Narodowego. Jedyny nie należący do Parku teren łączy wąskim pasem polanę obrocką  ze Zwierzyńcem, który leży już poza granicą RPN.

 

Główną atrakcją przyrodniczą i turystyczną w Obroczy jest Wieprz. Rzeka na odcinku powyżej Obroczy od mostu w Guciowie po  obrocki "wygon" płynie przez Roztoczański Park Narodowy i dlatego wyłączona ze spływów (na tym odcinku rządzą bobry). W Obroczy rzeka wypływa z Parku i znów jest użytkowana jako miejsce spływów kajakowych. W miejscowości jest przystań kajakowa i kilka firm organizujących spływy, przede wszystkim do Zwierzyńca.

Turyści mogą też skorzystać w Obroczy z możliwości noclegów, jakie oferują gospodarstwa agroturystyczne i ośrodek domków kampingowych.

Obrocz otoczona jest zalesionymi wzgórzami ale na południe ciągnie się przez kilka kilometrów teren bezleśny. Około trzech kilometrów na południe od centrum wsi leży wzgórze o wysokości 353 metrów n.p.m., które jest doskonałym punktem widokowym. Na zachód od wzgórza leży rezerwat Czerkies, a na południe - rezerwat Nart.

Otoczona lasami okolica Obroczy była świadkiem krwawych wydarzeń. W centrum wioski, przy moście nad Wieprzem pomnik upamiętnia 96 mieszkańców Obroczy, którzy zginęli w czasie II Wojny Światowej: na frontach, w partyzantce, w więzieniach i obozach. Jedenastu z nich zostało zamordowanych przez Niemców 28 października 1942, i właśnie w miejscu ich śmierci stoi dziś pomnik.

Na południe od Obroczy, niebieski szlak prowadzi za krańce obrockiej polany, ku Lasowcom - miejsca krwawej klęski partyzantów Armii Krajowej na początku Powstania Zamojskiego zimą 1943 roku.

Z kolei na południowy zachód od Obroczy w rejonie nazywanym Biały Słup (droga z Obroczy krzyżuje się tu z szosą Zwierzyniec- Józefów), u stóp wzgórza z ustawioną w 2014 roku wieżą widokową leży cmentarz naszych żołnierzy poległych w 1939 roku. Pochowano tu żołnierzy III batalionu 75 pp, którzy zginęli 18 września 1939.