Ostatnio dodane
Roztocze

Roztocze

Na terenie Roztocza Środkowego leży jeden z dwóch parków narodowych Lubelszczyzny: Roztoczański Park Narodowy - 85 kilometrów kwadratowych, w zdecydowanej większości porośniętych wartościowym lasem (m in  wyżynny bór jodłowy i buczyna karpacka, z drzewami do 50 m wysokości).

Obrocz

2018-11-08

Obrocz to roztoczańska wioska, położona nad Wieprzem, tuż powyżej  Zwierzyńca, granicząca z tym miastem i będąca prawie jego wschodnim  przedmieściem. Obrocz zajmuje północną część sporej polany wyciętej z otaczającego  miejscowość praktycznie ze wszystkich stron Roztoczańskiego Parku  Narodowego. Jedyny nie należący do Parku teren łączy wąskim pasem polanę obrocką  ze Zwierzyńcem, który leży już poza granicą RPN.

22 lipca warto zajrzeć do Szczebrzeszyna, na rocznicowe uroczystości. Choć niektórym, pamiętającym czasy komuny, data może kojarzyć się z powołaniem  PKWN, kolaboracyjnego “rządu” wysługującego się sowietom, szczebrzeszyńska rocznica dotyczy wydarzeń “wręcz przeciwnych” -mianowicie rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”.

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, utworzony w 1988 r., obejmuje strefę borów sosnowych Równiny Puszczańskiej i przyległej krawędzi Roztocza Środkowego. Leży w większości (213 km. kw.) w województwie lubelskim, a w mniejszej części (77 km. kw) w województwie podkarpackim
Choć w nazwie parku występuje puszcza, nie lasy  są w nim najcenniejsze - jest to na ogół monokultura sosny, do tego dość młoda. Cenne przyrodniczo są za to torfowiska, bagna i bory bagienne, gdzie rośnie wiele rzadkich gatunków roślin jak rosiczka, wiele ptaków, z dużych ssaków łoś i wilk, a z płazów i gadów salamandra plamista i żmija zygzakowata.

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy - stosunkowo niedawno utworzony (bo w 1988 roku), liczący 94 km kw, położony na Roztoczu Środkowym, ciągnie się od okolic Krasnobrodu (najdalej na północnym zachodzie sięga do miejscowości Jacnia) w kierunku południowo-wschodnim, prawie do Tomaszowa Lubelskiego (5 km od granic miasta). W „stolicy” Parku jest uzdrowisko, popularne kąpielisko,  a także ośrodek turystyki konnej.

Krasnobród

2018-07-09

Krasnobród to turystyczne miasteczko położone nad górnym Wieprzem (powyżej Guciowa i Bondyrza). Liczy trzy tysiące mieszkańców, ma prawa miejskie od 1995, a wcześniej w latach 1576 - 1869. To duży ośrodek turystyczny: funkcjonuje tu uzdrowisko, a przede wszystkim popularne kąpielisko.

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy leży prawie w całości na skraju Roztocza Zachodniego, na zachód od Szczebrzeszyna i na północny zachód od Zwierzyńca.
Park obejmuje 202 km kw obszaru zwanego również Roztoczem Szczebrzeszyńskim.
To tereny bardzo urozmaicone krajobrazowo. Obszary wierzchowinowe Roztocza Zachodniego są tu oddzielone od siebie dwiema szerokimi, płaskimi i bagnistymi dolinami rzek płynących z południa na północ: Wieprza (na wschodniej granicy Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego) oraz Gorajca (i częściowo Poru) płynącego przez środkowy obszar Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego.

Zwierzyniec

2018-07-06

Zwierzyniec - położony nad Wieprzem (powyżej Szczebrzeszyna i poniżej Krasnobrodu), otoczony wzgórzami i lasami Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zwierzyniec, mimo że nieco mniejszy (3,3 tys mieszkańców) od pobliskiego Szczebrzeszyna jest powszechnie uważany za turystyczna stolicę Roztocza.
Można powiedzieć, turystyczna przyszłość Zwierzyńca zapowiadały już jego początki - założony został pod koniec XVI wieku przez kanclerza Jana Zamoyskiego jako osada prze rezerwacie myśliwskim - stąd nazwa miasteczka. Znaczniejszy rozwój miasteczka nastąpił z początkiem XIX wieku -powstał wtedy browar i pierwsza w Polsce fabryka maszyn rolniczych, a Stanisław Zamoyski przeniósł tu zarząd ordynacji (piękny, późnoklasycystyczny budynek).

Radecznica to duża wieś położona u stóp Roztocza, słynna z kościoła i klasztoru Bernardynów.
Radecznica leży miedzy Turobinem a Szczebrzeszynem w dogodnym do osadnictwa  miejscu, gdzie wzgórza Roztocza Zachodniego schodzą do szerokiej doliny utworzonej przez Por i uchodzącą do niego rzeczkę Gorajec.
Puławy - Kazimierz - Nałęczów

Puławy - Kazimierz - Nałęczów

Kazimierz - Nałęczów - Puławy. Ciesząca się chyba największym powodzeniem wśród turystów cześć Lubelszczyzny. Położony w Dolinie Wisły i na przyległym Płaskowyżu Nałęczowskim, czyli w zachodniej części Lubelszczyzny, region łączy w sobie atrakcje przyrody i kultury.

W dniach 1 i 2 września 2018 r. (sobota i niedziela) w Wąwolnicy odbędą się główne uroczystości diecezji lubelskiej ku czci Matki Bożej Kębelskiej.  

Uroczystości odbywają się tradycyjnie w pierwszą niedzielę września a związane są z przypadającym na 8 września Świętem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz rocznicą koronacji cudownej figury Matki Bożej Kębelskiej koronami papieskimi, Koronacji tej dokonał 10 września 1978 r. biskup lubelski Bolesław Pylak za zgodą Ojca Świętego Pawła VI.
Ogromny, dominujący z wysokiego wzgórza nad doliną Wisły zamek w Janowcu pozostaje w stanie ruiny od ponad dwóch stuleci. Co ciekawe, wraz z popadaniem w ruinę zamek staje się w coraz większym stopniu obiektem zainteresowania turystów i historyków - początkowo jedynie amatorów. Dopiero w XX wieku zajęli się zamkiem zawodowi historycy.

Najprawdopodobniej pierwsza murowana budowla powstała tutaj jeszcze w XIII wieku. Odkryto bowiem w czasie badan archeologicznych warstwę łamanego kamienia, będąca zapewne śladem prowadzonych prac budowlanych, lezącą pod warstwą datowaną na wiek XIV. Niewykluczone, że przed tą XIII wieczną budowlą kamienną istniała  jeszcze wcześniej budowla drewniano - ziemna - nie natrafiono jednak na żadne jej ślady.

Dzisiejsza, spokojna a nawet nieco senna osada Wąwolnica chlubi się znamienitą przeszłością. Świadkiem jej jest Wzgórze Kościelne, które wznosi się nad dolina Bystrej niczym Wawel nad Wisłą.

Niestety, w odróżnieniu od Wawelu, na wąwolnickim wzgórzu kościelnym niewiele pozostało śladów po średniowiecznym mieście i po jego największej budowli - zamku.

Tradycja jarmarków sięga XV i XVI wiecznej Polski i wzmianki o niej spotykamy nie tylko w zapisach kronikarskich, ale także w pierwszych unormowaniach prawnych zapewniających korzystającym z jarmarków wiele przywilejów. Przyzwolenie na spotkania handlowe i nie tylko brzmiało tak:

W regionie trójkąta turystycznego Nałęczów - Kazimierz Dolny - Puławy mamy cztery stoki narciarskie.

Dolina otoczona wąwozami i wzgórzami, wille ukryte wśrod bujnej zieleni, szum drzew, śpiew ptaków - oto pełny, bajkowo-sentymentalny obraz Nałęczowa: miasta ogrodu.

Sercem Nałęczowa jest ponad 20 hektarowy Park Uzdrowiskowy, przez który przepływa rzeka Bochotniczanka tworząc w jego centrum staw z niewielką wysepką.