Nad wodą

Obrocz

2018-11-08

Obrocz to roztoczańska wioska, położona nad Wieprzem, tuż powyżej  Zwierzyńca, granicząca z tym miastem i będąca prawie jego wschodnim  przedmieściem. Obrocz zajmuje północną część sporej polany wyciętej z otaczającego  miejscowość praktycznie ze wszystkich stron Roztoczańskiego Parku  Narodowego. Jedyny nie należący do Parku teren łączy wąskim pasem polanę obrocką  ze Zwierzyńcem, który leży już poza granicą RPN.

Szumy na Tanwi

2016-03-07

Najpiękniejszy i najciekawszy odcinek Tanwi, położony w Puszczy Solskiej na południe od Suśca,
objęty został ochrona przez utworzenie w 1958 roku Rezerwatu nad Tanwią.  To 41 hektarów wąskiego terenu przełamującej się przez krawędź Roztocza Tanwi a także krótki odcinek dolnego biegu Jelenia. Przez rezerwat prowadzi ścieżka przyrodniczo-dydaktyczną Nad Tanwią.

Najbardziej wartościowe przyrodniczo obszary Roztocza Środkowego obejmuje Roztoczański Park Narodowy - jeden z dwóch parków narodowych na Lubelszczyźnie.
Roztoczański PN utworzony został w 1974 roku i początkowo obejmował 48 km kw, dziś - prawie 85 km kw. Został utworzony na terenie lasów dawnej Ordynacji Zamojskiej i początków Ordynacji sięgają korzenie ochrony przyrody w tym regionie: kanclerz Jan Zamoyski w XVI założył w tych lasach ogrodzony zwierzyniec (stad nazwa miasta).  

Wśród interesujących miejscowości Roztocza Środkowego, najpiękniejsze jest maleńkie (liczące 44 mieszkańców) Górecko Kościelne. Leży nad rzeczką Szum, około 10 km na południe od Zwierzyńca i niecałe pięć kilometrów na zachód od Józefowa. Wśród maleńkich wiosek pod względem uroku i atrakcji żadna inna na Roztoczu ani na całej Lubelszczyźnie nie może się równać z Góreckiem Kościelnym. Dzieła rąk ludzkich idealnie harmonizują tutaj z przyrodą.

Zwierzyniec

2018-07-06

Zwierzyniec - położony nad Wieprzem (powyżej Szczebrzeszyna i poniżej Krasnobrodu), otoczony wzgórzami i lasami Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zwierzyniec, mimo że nieco mniejszy (3,3 tys mieszkańców) od pobliskiego Szczebrzeszyna jest powszechnie uważany za turystyczna stolicę Roztocza.
Można powiedzieć, turystyczna przyszłość Zwierzyńca zapowiadały już jego początki - założony został pod koniec XVI wieku przez kanclerza Jana Zamoyskiego jako osada prze rezerwacie myśliwskim - stąd nazwa miasteczka. Znaczniejszy rozwój miasteczka nastąpił z początkiem XIX wieku -powstał wtedy browar i pierwsza w Polsce fabryka maszyn rolniczych, a Stanisław Zamoyski przeniósł tu zarząd ordynacji (piękny, późnoklasycystyczny budynek).

Majdan Sopocki

2017-08-22

Majdan Sopocki to duża wieś w gminie Susiec (niegdyś to Majdan był stolica gminy). Zabudowania rozłożone są w dwóch częściach (sołectwa Majdan Sopocki I i II) po obu stronach doliny Sopotu.
W południowo-zachodniej części wsi (Majdan Sopocki II)  zabytkowy kościół św. Tomasza Apostoła. Świątynia ufundowana przez Zamoyskich jako cerkiew unicka w 1835 r., później przekształcona w cerkiew prawosławną a na koniec w kościół katolicki.

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, utworzony w 1988 r., obejmuje strefę borów sosnowych Równiny Puszczańskiej i przyległej krawędzi Roztocza Środkowego. Leży w większości (213 km. kw.) w województwie lubelskim, a w mniejszej części (77 km. kw) w województwie podkarpackim
Choć w nazwie parku występuje puszcza, nie lasy  są w nim najcenniejsze - jest to na ogół monokultura sosny, do tego dość młoda. Cenne przyrodniczo są za to torfowiska, bagna i bory bagienne, gdzie rośnie wiele rzadkich gatunków roślin jak rosiczka, wiele ptaków, z dużych ssaków łoś i wilk, a z płazów i gadów salamandra plamista i żmija zygzakowata.

Krasnobród

2018-07-09

Krasnobród to turystyczne miasteczko położone nad górnym Wieprzem (powyżej Guciowa i Bondyrza). Liczy trzy tysiące mieszkańców, ma prawa miejskie od 1995, a wcześniej w latach 1576 - 1869. To duży ośrodek turystyczny: funkcjonuje tu uzdrowisko, a przede wszystkim popularne kąpielisko.

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy - stosunkowo niedawno utworzony (bo w 1988 roku), liczący 94 km kw, położony na Roztoczu Środkowym, ciągnie się od okolic Krasnobrodu (najdalej na północnym zachodzie sięga do miejscowości Jacnia) w kierunku południowo-wschodnim, prawie do Tomaszowa Lubelskiego (5 km od granic miasta). W „stolicy” Parku jest uzdrowisko, popularne kąpielisko,  a także ośrodek turystyki konnej.

Roztocze

2015-02-25

to pas wzniesień na południu Lubelszczyzny, ciągnący się na długości 180 km od północnego zachodu (niedaleko Kraśnika) aż do Lwowa na południowym wschodzie.