Regiony

Obrocz

2018-11-08

Obrocz to roztoczańska wioska, położona nad Wieprzem, tuż powyżej  Zwierzyńca, granicząca z tym miastem i będąca prawie jego wschodnim  przedmieściem. Obrocz zajmuje północną część sporej polany wyciętej z otaczającego  miejscowość praktycznie ze wszystkich stron Roztoczańskiego Parku  Narodowego. Jedyny nie należący do Parku teren łączy wąskim pasem polanę obrocką  ze Zwierzyńcem, który leży już poza granicą RPN.

W dniach 1 i 2 września 2018 r. (sobota i niedziela) w Wąwolnicy odbędą się główne uroczystości diecezji lubelskiej ku czci Matki Bożej Kębelskiej.  

Uroczystości odbywają się tradycyjnie w pierwszą niedzielę września a związane są z przypadającym na 8 września Świętem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz rocznicą koronacji cudownej figury Matki Bożej Kębelskiej koronami papieskimi, Koronacji tej dokonał 10 września 1978 r. biskup lubelski Bolesław Pylak za zgodą Ojca Świętego Pawła VI.
22 lipca warto zajrzeć do Szczebrzeszyna, na rocznicowe uroczystości. Choć niektórym, pamiętającym czasy komuny, data może kojarzyć się z powołaniem  PKWN, kolaboracyjnego “rządu” wysługującego się sowietom, szczebrzeszyńska rocznica dotyczy wydarzeń “wręcz przeciwnych” -mianowicie rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”.
Radecznica to duża wieś położona u stóp Roztocza, słynna z kościoła i klasztoru Bernardynów.
Radecznica leży miedzy Turobinem a Szczebrzeszynem w dogodnym do osadnictwa  miejscu, gdzie wzgórza Roztocza Zachodniego schodzą do szerokiej doliny utworzonej przez Por i uchodzącą do niego rzeczkę Gorajec.
7 lipca 2018 roku w Radecznicy rozpoczną się (i potrwają do 8 lipca) uroczystości pod hasłem „Konspiracja w klasztorze”.
Klasztor Radecznicki był bowiem istotnym ośrodkiem konspiracji niepodległościowej. W czasie okupacji niemieckiej ukrywali się tu poszukiwani przez Gestapo, drukowane były konspiracyjne materiały, prowadzone było tajne nauczanie i szkolenie wojskowe żołnierzy Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej.
Ogromny, dominujący z wysokiego wzgórza nad doliną Wisły zamek w Janowcu pozostaje w stanie ruiny od ponad dwóch stuleci. Co ciekawe, wraz z popadaniem w ruinę zamek staje się w coraz większym stopniu obiektem zainteresowania turystów i historyków - początkowo jedynie amatorów. Dopiero w XX wieku zajęli się zamkiem zawodowi historycy.

Najprawdopodobniej pierwsza murowana budowla powstała tutaj jeszcze w XIII wieku. Odkryto bowiem w czasie badan archeologicznych warstwę łamanego kamienia, będąca zapewne śladem prowadzonych prac budowlanych, lezącą pod warstwą datowaną na wiek XIV. Niewykluczone, że przed tą XIII wieczną budowlą kamienną istniała  jeszcze wcześniej budowla drewniano - ziemna - nie natrafiono jednak na żadne jej ślady.

Dzisiejsza, spokojna a nawet nieco senna osada Wąwolnica chlubi się znamienitą przeszłością. Świadkiem jej jest Wzgórze Kościelne, które wznosi się nad dolina Bystrej niczym Wawel nad Wisłą.

Niestety, w odróżnieniu od Wawelu, na wąwolnickim wzgórzu kościelnym niewiele pozostało śladów po średniowiecznym mieście i po jego największej budowli - zamku.

Tradycja jarmarków sięga XV i XVI wiecznej Polski i wzmianki o niej spotykamy nie tylko w zapisach kronikarskich, ale także w pierwszych unormowaniach prawnych zapewniających korzystającym z jarmarków wiele przywilejów. Przyzwolenie na spotkania handlowe i nie tylko brzmiało tak:

Czas wolny na początku maja to idealny moment na odwiedzenia Roztocza. Samorządy i mieszkańcy tego uroczego rejonu Lubelszczyzny przygotowały na ten czas solidna ofertę, począwszy od festynów a skończywszy na rajdach dla wytrawnych turystów. Przedstawiamy ją po kolei a zaczynamy od strony zachodniej:
Strona 1 z 3