Roztocze

Obrocz

2018-11-08

Obrocz to roztoczańska wioska, położona nad Wieprzem, tuż powyżej  Zwierzyńca, granicząca z tym miastem i będąca prawie jego wschodnim  przedmieściem. Obrocz zajmuje północną część sporej polany wyciętej z otaczającego  miejscowość praktycznie ze wszystkich stron Roztoczańskiego Parku  Narodowego. Jedyny nie należący do Parku teren łączy wąskim pasem polanę obrocką  ze Zwierzyńcem, który leży już poza granicą RPN.

22 lipca warto zajrzeć do Szczebrzeszyna, na rocznicowe uroczystości. Choć niektórym, pamiętającym czasy komuny, data może kojarzyć się z powołaniem  PKWN, kolaboracyjnego “rządu” wysługującego się sowietom, szczebrzeszyńska rocznica dotyczy wydarzeń “wręcz przeciwnych” -mianowicie rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziału dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”.
Radecznica to duża wieś położona u stóp Roztocza, słynna z kościoła i klasztoru Bernardynów.
Radecznica leży miedzy Turobinem a Szczebrzeszynem w dogodnym do osadnictwa  miejscu, gdzie wzgórza Roztocza Zachodniego schodzą do szerokiej doliny utworzonej przez Por i uchodzącą do niego rzeczkę Gorajec.
7 lipca 2018 roku w Radecznicy rozpoczną się (i potrwają do 8 lipca) uroczystości pod hasłem „Konspiracja w klasztorze”.
Klasztor Radecznicki był bowiem istotnym ośrodkiem konspiracji niepodległościowej. W czasie okupacji niemieckiej ukrywali się tu poszukiwani przez Gestapo, drukowane były konspiracyjne materiały, prowadzone było tajne nauczanie i szkolenie wojskowe żołnierzy Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej.
Czas wolny na początku maja to idealny moment na odwiedzenia Roztocza. Samorządy i mieszkańcy tego uroczego rejonu Lubelszczyzny przygotowały na ten czas solidna ofertę, począwszy od festynów a skończywszy na rajdach dla wytrawnych turystów. Przedstawiamy ją po kolei a zaczynamy od strony zachodniej:

Józefów

2018-06-20

Józefów to urocze miasteczko, najsympatyczniejsze chyba ze wszystkich małych miast Roztocza- a konkurencja w tej dyscyplinie jest ogromna. Józefów leży na skraju Roztocza, przy granicy z Równiną Puszczańską, między Zwierzyńcem a Suścem. Nie jest aż tak bardzo nastawiony na turystykę jak Krasnobród czy Zwierzyniec, dzięki temu miasto jest bardziej "naturalne" za to mniej komercyjne. Mieszka tu 2,5 tys. osób i już skala miasteczka tworzy miła atmosferę, a co dopiero okalająca piękna przyroda...

Szumy na Tanwi

2016-03-07

Najpiękniejszy i najciekawszy odcinek Tanwi, położony w Puszczy Solskiej na południe od Suśca,
objęty został ochrona przez utworzenie w 1958 roku Rezerwatu nad Tanwią.  To 41 hektarów wąskiego terenu przełamującej się przez krawędź Roztocza Tanwi a także krótki odcinek dolnego biegu Jelenia. Przez rezerwat prowadzi ścieżka przyrodniczo-dydaktyczną Nad Tanwią.

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy leży prawie w całości na skraju Roztocza Zachodniego, na zachód od Szczebrzeszyna i na północny zachód od Zwierzyńca.
Park obejmuje 202 km kw obszaru zwanego również Roztoczem Szczebrzeszyńskim.
To tereny bardzo urozmaicone krajobrazowo. Obszary wierzchowinowe Roztocza Zachodniego są tu oddzielone od siebie dwiema szerokimi, płaskimi i bagnistymi dolinami rzek płynących z południa na północ: Wieprza (na wschodniej granicy Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego) oraz Gorajca (i częściowo Poru) płynącego przez środkowy obszar Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego.

Szczebrzeszyn

2018-06-10

Szczebrzeszyn to brama do Roztocza - dla większości turystów jadących z Lublina czy Warszawy będzie to pierwsze roztoczańskie miasteczko, które ich niewątpliwie zauroczy.
Położony na zachodnim brzegu szerokiej doliny Wieprza wypływającego w tym miejscu z Roztocza, Szczebrzeszyn został założony jako gród obronny (grodzisko leży po prawej stronie drogi do Kawęczyna). Przyłączony do Polski przez Kazimierza wielkiego, prawa miejskie magdeburskie uzyskał w 1394 roku, jest więc starszy i do dzisiaj nieco jest nieco większy od pozostałych miasteczek roztoczańskich (Józefowa, Zwierzyńca czy Krasnobrodu). Zgodnie z metryką, wszak jeszcze średniowieczną, miasto jest pełne zabytków.

Strona 1 z 3