Roztocze
Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy

By pw
Opublikowano 2018-07-08

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy leży prawie w całości na skraju Roztocza Zachodniego, na zachód od Szczebrzeszyna i na północny zachód od Zwierzyńca.
Park obejmuje 202 km kw obszaru zwanego również Roztoczem Szczebrzeszyńskim.
To tereny bardzo urozmaicone krajobrazowo. Obszary wierzchowinowe Roztocza Zachodniego są tu oddzielone od siebie dwiema szerokimi, płaskimi i bagnistymi dolinami rzek płynących z południa na północ: Wieprza (na wschodniej granicy Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego) oraz Gorajca (i częściowo Poru) płynącego przez środkowy obszar Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego.


Ponad doliny (200-220 m npm) wnoszą się wysoko obszary wierzchowiny, które sięgają 340 m npm; Najwyższy punkt na terenie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, góra Dąbrowa liczy 344 m npm

Również duża, bo sięgająca pięćdziesięciu metrów jest różnica miedzy krawędzią Roztocza Zachodniego a doliną Poru na północnej granicy Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, podobna różnica wysokości występuje na na południowej granicy Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, gdzie Roztocze styka się z Równina Biłgorajską.

Bardzo duże różnice wysokości występują też na obszarze występowania suchych dolin, którymi pocięte są wierzchowiny Roztocza. Wąwozy mają strome, nawet kilkunastometrowe ściany. Na terenie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego występuje średnio 3 km wąwozów na 1 km. kw, a we wschodniej części Parku Krajobrazowego, na terenie Wzgórz Szczebrzeszyńskich, a dokładnie w uroczysku "Piekiełko"
sięga 9 km wąwozów na 1 km kw.  

Około połowy powierzchni parku zajmują grunty orne, a lasy (blisko 30 proc powierzchni Parku) to głównie bor jodłowy oraz (na wyniesieniach) buczyna karpacka. Najpiękniejszy chyba jest Las Centar (w południowych rejonach Uroczyska „Piekiełko”) - to bardzo wartościowy pod względem botanicznym (rośnie tu z buczyna karpacka  z domieszką grabu, osiki i klonu), jeden z większych, zwartych obszarów leśnych Roztocza Zachodniego  
Z kolei na odsłoniętych od południa stokach wzgórz i wąwozów występują zbiorowiska kserotermiczne, najbogatsze w rejonie Zakłodzia.

W południowo-zachodnim „rogu” parku, na uwagę zasługuje torfowisko wysokie. To Bagno Tałandy, z którego wypływa Gorajec.
Na terenie parku żyje około 80 gatunków ptaków.
Przez teren parku przebiegają szlaki piesze (zielony i niebieski) oraz Centralny Szlak Rowerowy Roztocza.

Jedynym miasto na terenie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego to oczywiście Szczebrzeszyn, leżący przy zachodniej granicy. Inne niewątpliwie godne zwiedzenia miejscowości na terenie Parku Krajobrazowego to Radecznica (z zabytkowym klasztorem) i Sąsiadka (a dokładniej grodzisko obok wsi)