Roztocze

Radecznica - Częstochowa Lubelszczyzny

By PW
Opublikowano 2018-07-04
Radecznica to duża wieś położona u stóp Roztocza, słynna z kościoła i klasztoru Bernardynów.
Radecznica leży miedzy Turobinem a Szczebrzeszynem w dogodnym do osadnictwa  miejscu, gdzie wzgórza Roztocza Zachodniego schodzą do szerokiej doliny utworzonej przez Por i uchodzącą do niego rzeczkę Gorajec.

Te tereny to północny skraj Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Miejscowość, licząca około tysiąca mieszkańców, jest dziś stolicą gminy i lokalnym ośrodkiem handlowym i usługowym, związanym w dużej części z obsługą ruchu pielgrzymkowego.
Ze wzgórza dominuje nad miejscowością barokowy kościół pw. św. Antoniego z Padwy oraz klasztor Bernardynów. Zespół klasztorny zbudowany został na przełomie XVII i XVIII wieku wg. projektu Jana Michała Linka - budowniczego fortyfikacji Zamościa. Zabudowania klasztorne zachowane tylko w części, zajmowane są dziś przez szpital psychiatryczny.
U podnóża kościoła biją źródła, które utworzyły staw – na nim zbudowana została w XIX wieku kapliczka na palach.

Kościół i klasztor zbudowane zostały w miejscu już przedtem słynącym z objawień św. Antoniego. Zostały one potwierdzone przez specjalna komisje kościelną. Obraz św. Antoniego został okrzyknięty cudownym i ozdobiony srebrną "sukienką". Ruch
pielgrzymkowy rozwinął się niebywale w pierwszej połowie XIX wieku, ale wkrótce, w 1869 roku, carskie władze odebrały zespół klasztorny rzymskim katolikom i przekazały greko-katolikom a potem prawosławnym.  Po odzyskaniu niepodległości zespół klasztorny wrócił do katolików i do bernardynów. Odnowiony wówczas kult św. Antoniego i liczne pielgrzymki, zwłaszcza w dzień św. Antoniego i w Zielone Świątki,
zdobyły Radecznicy tytuł "lubelskiej Częstochowy". Tytuł zasłużony nie tylko z racji ruchu pielgrzymkowego, ale też roli, jaką klasztor odegrał w XX wieku w konspiracyjnej walce o wolność.

Wokół Radecznicy rozciągają się malownicze tereny Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego.
Około pięciu kilometrów na wschód od Radecznicy leży maleńka, ale bardzo ciekawa miejscowość Sąsiadka, słynąca z wielkiego średniowiecznego grodziska.
W nieco dalszej odległości warte zwiedzenia są: Turobin (nieco ponad 10 km w kierunku północno-wschodnim) oraz, w podobnej odległości ale w przeciwnym kierunku, najsłynniejsza miejscowość Roztocza, czyli Szczebrzeszyn.

Linki:
http://www.radecznica.bernardyni.pl
http://www.gminaradecznica.pl